Σχετικά με εμάς

Υπεύθυνος εκπαίδευσης για τη Ribo:

Ανδρέας Βρατσίστας

Βιολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

MSc.Εng Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Πολυτεχνείο Δανίας (DTU)

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας