Μαθήματα

Αναλαμβάνουμε την καθοδήγηση μαθητών Λυκείου στο μάθημα της Βιολογίας και την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης σε μαθήματα Γενικής Βιολογίας. Παράδοση μαθημάτων τόσο δια ζώσης στην έδρα της Ribo όσο και ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μονήρες Υδρόζωο, Tubularia sp. Photographer: Graham Blight