30 περιζήτητα επαγγέλματα του μέλλοντος με υψηλές αποδοχές

  • by

Ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις όσον αφορά τη μελλοντική αγορά εργασίας; Ποια θα είναι τα περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας σύμφωνα με μοντέλα πρόβλεψης του εθνικού οργανισμού στατιστικών εργασίας των ΗΠΑ; Αν και σίγουρα το προφίλ της αγοράς εργασίας θα διαφέρει από κράτος σε κράτος την επόμενη δεκαετία, η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική των γενικότερων τάσεων στην μελλοντική αγορά εργασίας, τάσεις που χαρακτηρίζονται από την αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη και τις ανάγκες για υπηρεσίες υγείας. Η παρακάτω λίστα αφορά στοιχεία για τις ΗΠΑ, συντάχθηκε από το Business Insider και παρουσιάζει επαγγέλματα που αναμένεται να είναι σε ζήτηση και ταυτόχρονα με υψηλές αμοιβές.

1. Προγραμματιστές λογισμικού, αναλυτές διασφάλισης ποιότητας λογισμικού

2. Νοσηλευτικό προσωπικό

3. Γενικοί/Επιχειρησιακοί Διευθυντές

4. Οικονομικοί Διευθυντές

5. Διοικητές μονάδων/υπηρεσιών υγείας

6. Νοσηλευτές με δυνατότητα ανάληψης ευθυνών (δεν εφαρμόζεται για τον ελληνικό χώρο)

7. Αναλυτές αγοράς/Ειδικοί marketing

8. Σύμβουλοι επιχειρήσεων/Αναλυτές

9. Διευθυντές υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων

10. Ειδικοί Διαχείρισης Έργου/Ειδικοί επιχειρησιακής λειτουργίας

11. Μεταλυκειακοί εκπαιδευτές ειδικοτήτων υγείας

12. Λογιστές/Ελεγκτές

13. Βοηθοί Ιατρών

14. Αναλυτές υπολογιστικών συστημάτων

15. Φυσικοθεραπευτές

16. Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

17. Δικηγόροι

18. Διευθυντές κατασκευαστικών έργων

19. Ιατροί – σύνολο ειδικοτήτων, ιδιαίτερα οφθαλμίατροι

20. Σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κατάχρησης ουσιών, διαταραχών συμπεριφοράς

21. Αντιπρόσωποι πωλήσεων υπηρεσιών (εκτός διαφημιστικών, ασφαλιστικών, οικονομικών, ταξιδιωτικών υπηρεσιών)

22. Ηλεκτρολόγοι

23. Μηχανικοί/Τεχνικοί βιομηχανικού εξοπλισμού

24. Λογοθεραπευτές

25. Νοσηλευτικό προσωπικό (με μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση)

26. Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

27. Ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού

28. Ειδικοί υποστήριξης χρηστών Η/Υ

29. Μηχανικοί βιομηχανίας

30. Διευθυντές marketing

Images:

Photo by Maximalfocus on Unsplash

Photo by Olga Guryanova on Unsplash

Ribo.gr με πληροφορίες από Business Insider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *